Již čtrnáctým rokem pracuji jako Mistryně Reiki. A stále se setkávám s lidmi, kteří chtějí o Reiki vědět více informací. Ráda Vám je touto cestou poskytuji.

                                                          Světla Mihulová

 

 

  

      

Reiki působí tak, že vyškolení terapeuti přikládají ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předávají tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus. Léčebný a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko v místě průchodu energie. Reiki pomáhá při všech onemocněních, při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu. Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit a síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Nemůže se vyčerpat a je nezávislá na víře nebo postojem k ní. Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat.

Tato metoda je vhodná rovněž pro samoléčení, je však nutné navštívit základní kurz - 1. stupeň Reiki, na kterém mistr Reiki člověku otevře energetická centra a on tak získá schopnost energii komukoli předávat. Tato schopnost zůstává člověku celý život. Ve 2. stupni se terapeuti učí zesilovat a posílat energii i na dálku, emociální léčení a pracovat se symboly Reiki. 3. stupeň (mistrovský) je zaměřen na osobní duchovní růst, hlubší znalosti Reiki a žák se stává mistrem. Poté může i on zasvěcovat ostatní do umění Reiki. O Reiki prohlásila má známá lékařka : Reiki je dar lidstvu, aby se vyléčilo samo ze svých nemocí.

 

Reiki a její význam v léčitelství.

Reiki je jedna z nejstarších léčitelských metod známých lidstvu. Pochází z Tibetu a znovu ji v 19. století objevil Japonský mnich jménem Dr. Miako Usui. Tradice Reiki se zmiňuje už ve spisech starých 2500 let, sepsaných ve staroindickém jazyce sanskrtu. Usuiho systém přírodního léčení, pojmenovaný po Dr. Usuim, předávali od té doby mistři reiki z generace na generaci a dnes se praktikuje po celém světě.

Jako lidé máme univerzální životní energii všude kolem sebe i v sobě.

Japonské slovo „rei-ki“ tvoří dvě slabiky: „rei“, která označuje kosmický, univerzální aspekt této energie, a „ki“, což znamená základní životní sílu proudící pulzující ve všech živých tvorech. Tato energie životní síly je nám dána od narození. Neseme si s sebou určité množství „ki“ a využíváme ji v běžném každodenním životě. Pak si musíme vytvořit denní zásobu nové energie.

Když si nedokážeme po delší období nahrazovat svou spotřebu energie, můžeme fyzicky nebo emocionálně onemocnět. Pokud je zásoba životní energie velmi nízká a vyčerpaná, trpíme citovým, fyzickým a duševním vyčerpáním a míváme sklon být podrážděnější, špatně naladění a ve větší depresi než obvykle.

Pro tuto základní sílu nalézáme různá slova ve všech kulturách a náboženstvích světa. Číňané znají „ čchi“, Japonci „ ki“, Indové říkají „prána“, křesťané „světlo, vitalita, nebo životní síla“. V moderních západních jazycích se používá slova  „bioenergie“ nebo „kosmická energie“. V češtině se významu „ki“  blíží  „dech“ a „život“.

 

Co je Reiki?           

Reiki je velmi mocná vibrační síla nebo světelná energie.

Reiki je přírodní jednoduchá léčitelská metoda, která vám umožňuje vstřebat víc životní energie. Metoda reiki oživí vaši životní sílu a vyvažuje energii ve vašem těle. Tato přírodní

léčebná energie proudí v mocné a soustředěné formě rukama dárce reiki. Vkládání rukou směřuje léčebnou energii do těla příjemce. Dárce reiki je používán jako kanál, jímž proudí univerzální životní energie. V důsledku toho není z dárce tažena ani čerpána žádná osobní energie, nýbrž je současně nabíjen a posilován.

Pokud se snažíte léčit a jste otevřeni a ochotni nechat sebou tuto léčebnou sílu protékat, pak můžete sílu reiki přenášet na ostatní a vaše schopnost využívat reiki se ve vás uchová po celý zbytek života. To je „pravda“, kterou nelze dokázat běžnými vědeckými metodami.

Zvláštní vyladění.

Vyladění energie otevírá v dárci kanál, jímž protéká energie tam, kde ji příjemce nejvíc potřebuje.

Klíč k reiki poskytují „zvláštní vyladění“, známé také jako „přenosy“ nebo „zasvěcení“. Tato ladění odlišují reiki od všech ostatních léčebných metod. Zvláštní na těchto konkrétních vyladění je to, že vám umožňují sebou nechávat proudit sílu životní energie intenzivněji. Přijímáte jedno nebo více ladění podle toho, ve kterém stupni reiki jste vyškoleni. Ladění jsou přenosy energie, které otevírají váš vnitřní léčitelský kanál a umožňují, aby skrze vás proudilo více univerzální životní energie. Při každém ladění dochází k jakémusi očištění ve fyzické, citové, duševní a duchovní rovině. Ladění ve vás uvolňují bloky a toxiny unikají.

Když k tomu dojde, můžete prožívat samoléčící reakce. To je dobré znamení a dokazuje to, že vaše tělo se nejprve musí přizpůsobit vyšší vibraci energie životní síly, na kterou tu narážíte. Symptomy, které se pak mohou objevit, jsou součástí samoléčicího procesu. Stejně jako u homeopatie se dosáhne „krize“, aby toxická energie mohla tělo opustit. Tomuto očistnému procesu dobře napomáhá pití většího množství vody. Existují-li nějaké bloky – fyzické, mentální, citové nebo duchovní, reiki vynese na povrch to, co je skryto, aby se dosáhlo vyléčení a rovnováhy. Pokud cítíte, jak se na hladinu vynořují potlačené zážitky, pak je často pravá chvíle uvědomit si je a vypořádat se s nimi, ačkoliv to nemusí být vždy příjemné. Možná narazíte na pocity, které jste potlačovali, anebo můžete prožít silné fyzické vyčerpání. Dochází i k opaku: můžete mít pocit totálního oživení a připadat si daleko čilejší než obvykle. Někteří lidé cítí nastupující nachlazení, které během několika hodin ustoupí. Jiní trpí bolestmi hlavy nebo mají pocit, že mají v hlavě „jehly a špendlíky“. Tato samoléčící reakce zpravidla ustoupí v průběhu ošetření, často během několika hodin nebo nanejvýš během jednoho dne. Tyto silné reakce dokazují, že probíhá léčebný proces.

Pokud trpíte stresem, můžete na reiki reagovat fyzickými symptomy, jako jsou bolesti hlavy, žaludku, častá nachlazení, bolesti ledvin a celkové zažívací poruchy. Tyto symptomy jsou výrazem nadměrného stresu, doprovázeného nerovnováhou energetického systému. Abyste dosáhli úlevy, je zapotřebí obnovit energii ve vašem těle. Například to může být v případě oslabeného imunitního systému nebo orgánu, který nefunguje jaksepatří a který potřebuje znovu nabít další energií. Reiki dokáže vyvážit energie v těle, pomáhá osvobodit se od starostí a uvolnit se a tím redukuje stres. Současně posiluje vývoj pozitivních reakcí na stresové situace. Jinými slovy – nejen symptomy, ale i příčiny se dají léčit. Reiki posiluje a harmonizuje imunitní systém. Soustavně totiž využíváme energii životní síly, aniž bychom ji nahrazovali. Reiki nám pomáhá obnovit zásoby a zvýšit svou energii a tím také pomáhá budovat zdravé tělo.

Jak působí Reiki na emoce?

Když přijmete aplikaci reiki, může to výrazně zapůsobit na vaše emoce. Emoční „bloky“ se často uvolní  a vy se dostanete do užšího kontaktu s pocity, které jste možná v minulosti potlačovali – třeba smutek nebo hněv. Je důležité tyto negativní pocity přijmout. Jsou to energie, které se mění v tvůrčí síly, jakmile si je „přivlastníte“ a věnujete jim pozornost a možnost vyjádřit se. Reiki vám pomůže lépe si uvědomit vnitřní procesy, jak citové, tak duševní. Během aplikace reiki jsou mysl i proces myšlení uvolněné. Často budete vnímat jasněji a možná objevíte a rozptýlíte negativní názory na sebe i ostatní, s nimiž jste zápolili po mnoho let. Lidé, kteří se otevřou reiki, mohou lépe poznat sami sebe, rozšiřuje se jim vědomí, intuice i vědomí sama sebe. Nejčastějším prožitkem, vznikajícím během aplikace reiki, je pocit míru, uvolnění a bezpečí. Reiki lze aplikovat přímo na první pomoc, neboť zastavuje krvácení otevřených ran a má velmi uklidňující vliv na nervový systém, zvláště tam, kde jsou lidé v šoku po úrazu. Prostřednictvím reiki můžete pocítit úlevu při alergiích, artritidě a dalších chronických chorobách. Reiki lze kombinovat s dalšími přírodními léčebnými technikami, homeopatickou léčbou, fyzikálními terapiemi, masážemi.

Účinky Reiki

Působí na tělo, mysl i duši a pokouší se dostat všechny stránky bytosti do harmonické rovnováhy. Reiki přechází z dárce (kanál reiki) na příjemce, přičemž pracuje na mnoha různých úrovních. Přivádí všechny stránky bytosti příjemce do harmonické rovnováhy v souladu jejich individuálními potřebami a tužbami.

Vyvažuje orgány a žlázy a jejich tělesné funkce.

Uvolňuje bloky a potlačené pocity.

Posiluje přirozené samoléčení.

Přizpůsobuje se přirozeným potřebám příjemce.

Vyrovnává energii v těle.

Posiluje osobní vnímání a napomáhá meditativním stavům.

Uvolňuje a snižuje stres.

Podporuje tvořivost.

Posiluje energii životní síly.

Posiluje intuici.

Léčí symptomy a příčiny chorob.

Léčí holisticky.

Posiluje imunitní systém.

Ulevuje od bolesti v těle.

Čistí tělo od toxinů.

Čakry a endokrinní systém.

Léčebné pozice rukou reiki odpovídají systému endokrinních žláz v těle a sedmi hlavním čarám. Endokrinní systém reguluje rovnováhu hormonů a metabolismus. Na energetické úrovni endokrinní žlázy odpovídají sedmi hlavním čarám neboli centrům energie.

Slovo „čakra“ pochází ze sanskrtu a znamená „kolo“. Našich sedm hlavních čaker sídlí v éterickém těle člověka. Jsou napojeny na jemné energetické kanály, vedoucí podél páteře.

Bez nich by fyzické tělo nemohlo existovat. Tato centra energie zachycují jemnou energii, transformují ji a zásobují jí tělo. Každá čakra je „propojena“ s jistým orgánem a oblastí těla a má vliv na jeho funkci. Hormony produkované žlázami proudí přímo do krevního oběhu nebo do krevního řečiště orgánů a vnášejí tak do těla životní energii. Endokrinní systém dodává čarám sílu a současně odvádí  jemnou energii čaker zpět do těla. Reiki funguje prostřednictvím interakce mezi čarami a tímto způsobem zapojuje do léčebného procesu fyzickou, energetickou i duševní rovinu.

Jak staře vypadáte a jak se cítíte, souvisí přímo se zdrojem energie v čarách. Pokud chcete vytvořit nestárnoucí tělo, musíte „vnutit“ energii svému tělu tak, že se soustředíte na endokrinní žlázy.

 


ČAKRY

Feng šuej je založeno na datu narození a pohlaví, momentální stav je dán čakerním systémem.

Slovo ČAKRA pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.

Harmonizaci čaker a čakerního systému provádíme pomocí cvičení a meditace, kultivací těla i duše, poslechem hudby, relaxací, sportem a Reiki.