FLOATING TANK - koupel v malém Mrtvém moři

 

Každodenní napětí a stres trápí naše tělo stejně nepříjemně jako kterákoliv jiná nemoc. Proto bychom mu čas od času měli dopřát chvilku klidu a pohody, během níž načerpá svou ztracenou energii zpět. Jedna z léčebných procedur, která působí regeneračně nejen na naši tělesnou schránku, ale také na naši duši, se nazývá floating.

 

Floating vynalezl MUDr. John C. Lilly v roce 1954 v USA, který se zabýval výzkumem vědomí. Floating sloužil a dodnes slouží pro simulaci beztížného stavu kosmonautům, k jejich regeneraci, relaxaci a k léčbě. Dnes se pro stejné účely využívá i pro širokou veřejnost. Floating je vhodný i pro neplavce.

 

Floating je plastová, uzavíratelná vana ve tvaru vejce, s náplní soli z Mrtvého moře. Vysoká koncentrace soli způsobí takovou hustotu roztoku, že je tělo nadnášeno a pluje na hladině vody, aniž by kleslo ke dnu, bez potřeby vykonat jakoukoliv pohybovou aktivitu. Je to místo, kde můžete strávit hodinku v beztížném stavu a doslova nedělat vůbec nic, čímž pro sebe děláte maximum. Nejvyšší účinky floatingu pro naše tělo i duši získáme pobytem ve floatingu bez jakýchkoliv vnějších vlivů, tedy v temnu a tichu. Můžete si však pustit relaxační hudbu, rozsvítit příjemné tlumené osvětlení, pustit trysky atd.

Pobyt ve floatační vaně se v zásadě podobá situaci, v níž jsme se všichni cítili dobře: v maminčině bříšku, v prenatálním (před narozením) stadiu našeho vývoje. Tam jsme byli poprvé „viděni“, rozpoznáni. Tam, uvnitř těla naší matky, jsme byli poprvé akceptováni a bylo pro nás vytvořeno ideální prostředí. Děloha byla dokonalým modelem našeho Já. Tekutiny tohoto prvního privátního moře, ve kterém jsme se vznášeli, byly prvním filtrem mezi dítětem a zbytkem světa. Tam jsme byli neskonale šťastni.

Každý z nás má tendenci se k původnímu pocitu štěstí a harmonie vrátit. Ti šťastní, umějí brát štěstí z toho, co život sám přinese. Ti méně šťastní, mají tendenci se k původní rovnováze vracet pomocí alkoholu nebo drog, používají k tomu sex atd. Hledají. Kdo se na cestě zadrhne, musí hledat méně obvyklé způsoby řešení. Cest, kterými se lze vydat je mnoho. Floating, floatace, tedy vznášení se v teplé slané vodě, spolu s dalšími metodami, které mají kořeny sahající  mnoho tisíc let zpět, využívají prvky toho stavu, který je nám všem společný. Je to možnost zkoumání sebe sama prostřednictvím Omezení Vnější Stimulace.

Ve floatační vaně vnější svět neexistuje, náš informační systém je tedy volný a schopný zaznamenávat, regulovat a harmonizovat vnitřní procesy.

 

Díky beztížnému stavu , tedy stavu snížené gravitace a  přírodní minerální soli z Mrtvého moře, dochází ke změnám na fyzickém a psychickém těle člověka. A tyto veskrze  silně pozitívní změny jsou využívány v několika odvětvích jak lékařské medicíny, tak léčitelství, lázeňství, sportu, duchovních praktikách a meditacích. Není pochyb, že vznášení (floating, česky floatace) ve slané vodě v uzavřeném prostoru funguje. Ať už jako prostředek terapeutický, výchovně vzdělávací či „zábavný“, poskytuje celou řadu velmi silných zážitků na mnoha úrovních, včetně fyzické, emoční, intelektuální a duševní.

 

Proč to funguje? Jak to, že při tak pasivním způsobu je to člověku tak aktivně prospěšné?

Výzkumy ukazují hned několik rovin a nabízejí několik pravděpodobně souběžně působících teorií:    - Antigravitační teorie   -   Mozkové vlny   -    Levá a pravá mozková hemisféra   -            - Neurochemická teorie   -   Teorie biologické zpětné vazby   -   Homeostatická teorie.

Antigravitační teorie

Gravitace, která zaměstnává, jak bylo zjištěno, téměř 90% aktivity nervové soustavy, je pravděpodobně nejrozsáhlejší příčinou zdravotních problémů člověka - od bolesti páteře, žaludku, končetin, kloubů, až po svalové tense, které jsou zapříčiněny nesprávným postojem. Antigravitační teorie floatace tvrdí, že tím, že tělo a mozek osvobodíme od zemské tíže, dopřejeme mu přísun energie do daleko hlubších cerebrálních oblastí, do těch, které mají co činit s myslí a vědomím.

 

Mozkové vlny

Ještě zajímavější, než známé mozkové vlny  alfa, které mozek produkuje ve stavu relaxace, jsou pomalejší vlny theta, které jsou zpravidla doprovázeny velmi živými vzpomínkami, asociacemi, pocitem jednoty s vesmírem, tvůrčí potencí atd.  Je to mystický vyjímečný stav vědomí. Experimentátoři a výzkumníci ale mají s jeho průzkumem potíže, protože jakmile ho člověk dosáhne, obvykle ihned usíná. Jedním ze způsobů, jak tohoto stavu dosáhnout, je zdokonalovat umění meditace. Studie zenových mnichů (Kamasacu, Hirai) ukázala, že čtyři úrovně mozkových vln odpovídaly čtyřem mentálním a meditačním úrovním mnichů a délce jejich meditační praxe. Mniši, kteří meditovali více jak 20 let, vykazovali podíl vln theta, aniž usnuli. Málokdo je ochoten strávit 20 let v klášteře, aby se naučil produkovat vlny theta. Ukázalo se ale, že floatace zvyšuje produkci mozkových vln theta. Testované osoby brzy po vstupu do vodního tanku floatingu začaly produkovat vlny theta , ale zůstaly přitom čilé a při plném vědomí, takže byly schopny registrovat a pamatovat si všechny sny, vize a asociace, které jim v té chvíli běžely mozkem. Po opuštění vany pak „tvořivost“ neklesla a mozek produkoval vlny theta ještě tři týdny.

 

Levá a pravá mozková hemisféra

Náš mozek pracuje rozdělen na dvě odlišně fungující mozkové hemisféry: na různých frekvencích. Levá hemisféra vyniká v zaznamenávání detailů a při stavech, vyžadujících analytické řešení a rozhodování. Pravá mozková hemisféra dává věci dohromady, vnímá intuitivně a globálně. Stejně tak jako je za slunečného dne nemožné vidět hvězdy, jemný „obsah“ pravé hemisféry je ukryt za hlukem dominující, nestále vzruchy produkující levé hemisféry. Studie ukázaly, že floatace podporuje činnost pravé mozkové hemisféry. Eliminací vnějších podnětů (včetně pocitů tělesnosti), pobytem ve tmě nebo neutrálním prostředí, floatační tank nabízí možnost synchronizace obou hemisfér. Jak poznamenal  Dr. Tomas Budzynski, pravá hemisféra při pobytu v tanku „vyskočí a křičí jupí“!

 

Neurochemická teorie

Neurochirurgové a vědci objevili teprve celkem nedávno, že mozek je kromě jiného obrovská chemická továrna na produkci neurochemikálií, které ovlivňují chování člověka. Náš mozek vylučuje hormony, které nás uspávají, dělají šťastnými nebo smutnými, navozují stavy úzkosti, sexu atd. Každý z nás produkuje jiné množství těchto neurotransmiterů, takže například  vyšší produkce endorfinů, přirozených opiátů, v nás vzbuzuje pocit pohody a příjemna ve vyšších dávkách, než toho, jehož mozková produkce endorfinů je nižší. Testy prokázaly, že floatace zvyšuje množství endorfinů a snižuje produkci adrenalinu, norepinephrinu a cortisolu, které lze vždy nalézt v organismu produkujícím napětí, úzkost, podráždění atd.

 

Teorie biologické zpětné vazby

Z výzkumu okolo problémů a možností biologické zpětné vazby (biofeedback) víme, že člověk se může snadno naučit ovládat a kontrolovat prakticky každou buňku v těle. Procesy, které se donedávna zdály být vůlí neovladatelné - jako rytmus mozkových vln, zvyšování a snižování tlaku krve, síla a rychlost stahu srdečního svalu, dýchání, svalové napětí, produkce hormonů a neurotransmiterů, jsou ovladatelné.

 

Homeostatická teorie

Lidské tělo má k dispozici vysoce citlivý seberegulující systém, kterým se neustále udržuje v jakési homeostázi (rovnováze), optimální rovnováze a stabilitě. Z toho hlediska je např. stres porušením této rovnováhy. Výzkumy prokazují, že většina silnějších zážitků při pobytu ve vodním tanku (floatingu) pochází právě z tendence navrátit tělo do stavu homeostáze. Bereme-li tělo a mysl jako zjednodušený systém, pak je jasné, že každý hluk, každý stupeň teploty navíc nebo méně, neustále narušuje tělesnou rovnováhu. Jakmile se ponoříme a jsme nadnášeni vodou a ustanou vnější a tělesné stimulace, systém může veškerou energii nasměrovat k nastolení homeostázy.

(Vlastimil Marek)         


Čím vším nás gravitace ovlivňuje?

Shrneme-li poznatky o mozkové činnosti našeho „počítačového systému“ ve stavu snížené gravitace, můžeme se i zaměřit na to, jak se chová naše tělo.
Například když spíte, síly zemské přitažlivosti způsobují zpomalení přítoku krve do kůže a svalů částí těla, jež jsou ve styku s podložkou. Pocit „přeleželé“ ruky vás nutí se ve spánku pootočit, jinými slovy řečeno reagovat na vnější podnět - gravitační sílu Země.Ve floatingu tělo s gravitační silou nemusí bojovat. Vznikne fyzikálně chemický proces, kdy se od sebe oddálí svalová vlákna, zruší se určité chemické vazby, a nastává uvolnění, hlubší než jaké známe z každodenního života. Po asi 15 minutách nastává hlubší uvolnění svalové. Je dobré občas zkontrolovat svoje tělo, zda není někde zatnutý sval, protože když jej povolíte, relaxace se opět prohloubí. Člověka přeci jen podvědomě drží obava, že se potopí, ale není třeba se bát i když z plic vydechnete všechen vzduch a uvolníte i svaly krční páteře, budete potopeni jen asi do 2/3 těla a hlava bude potopená těsně nad úroveň uší.Tedy měkké tkáně (svaly a šlachy) máme uvolněny,ale to není vše! Snížená gravitace má také  vasodilatační (rozšiřující) účinky na cévy jak krevní tak lymfatické. Vlivem vasodilatace jsou lépe vyživovány všechny buňky v těle (jaterní, kožní, kostní atd.) a současně jsou ze všech buněk v těle i z mezibuněčných prostor odváděny odpadní látky. To pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organismu, metabolismus,krevní tlak, urychluje se odplavení kyseliny mléčné (bolest) a ostatních metabolických odpadních látek, srdeční činnost, funkce dýchacího ústrojí, prokrvení končetin a orgánů, otoky končetin, studené neprokrvené končetiny, stabilizuje se nervový systém atd.. Protože je tělo jakoby lehčí a rychle se uvolní, pomáhá rychleji uvolnit oblast psychickou, a psychické uvolnění ještě zpětně a snadněji uvolňuje tělo.Stav snížené gravitace také způsobuje redukci množství stresových biochemických látek a jejich příznivou hladinu udržuje nejen po celé dny, ale i týdny. V průběhu relaxace v tanku dochází k tvorbě endorfinů v mozku a k navození příjemného pocitu euforie. Protože může tento pocit přetrvávat, člověk se začne dobře vyrovnávat s různými stresovými situacemi, stává se vyrovnanějším a přátelštějším, dobře spí, zlepšuje se jeho paměť i výkonnost a snižuje se pravděpodobnost onemocnění. To ale není všechno. Floatace navozuje produkci mozkových vln alfa a umožňuje dokonce vyladit mozek na vlny theta. To je stav, do něhož se člověk dostává jen díky dlouhodobému cvičení určitých meditačních technik. V odborných publikacích se uvádí, že způsobuje změněný stav vědomí. Změněné stavy vědomí mají různou hloubku, i spánek je změněným stavem vědomí. Mozkové vlny se při těchto stavech začnou měnit a po určitou dobu mají jinou vlnovou délku, která je zajímavá z hlediska meditací stavů, kdy se člověk začíná koncentrovat na jednu oblast, a tím pádem polarizuje svoje myšlení. Člověk začne trochu jinak vnímat svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Ovšem dosáhnout tohoto stavu prostřednictvím meditace vyžaduje vnitřní práci, a tomu se člověk musí učit.  A floating je pomůckou na cestě relaxace a meditace.

Díky snížené gravitaci dochází rovněž k synchronizaci obou mozkových hemisfér. To vede mimo jiné k vytvoření optimální rovnováhy těla a mysli, což má za následek nejen řadu pozitivních změn v oblasti psychiky, ale i úpravu řady funkcí fyzického těla.

Co způsobují minerální soli z Mrtvého moře?

Protože teplota vzduchu a vody je stejná jako teplota těla, tedy asi 36 stupňů, rozhraní vody a vzduchu neruší vaše vnímání. Ani nevnímáte, kde končí voda a začíná vzduch a stav relaxace se tak prohlubuje rychleji. Díky takto nastavené teplotě se prokrví i periferie těla a teplota se udržuje stabilní. Prokrvení má dobrý efekt na výživu svalů i kůže a působením solí dochází k rychlejší obnově pokožky, a tím pádem zase zpětně k prokrvení a rychlejší regeneraci kůže. Dochází tedy nejenom k omlazení kůže, ale i k léčebným efektům. A to hlavně u alergických projevů, některých typů exémů, zejména atopického exému nebo některých typů lupénky především jejich neaktivních stavů. Kůže se při něm rychleji regeneruje. Navíc, u obou těchto zdravotních problémů je blízko k psychickým potížím, většinou úzkostným či depresivním stavům. Buď člověk prožije stres a ten se projevuje kožním onemocněním. Nebo je to opačně. Člověk si k onemocnění vytvoří psychický problém, není spokojen se svým vzhledem atd. Floating zlepšuje jeho psychickou sféru, a přitom může zlepšovat i stav kůže, protože odbourává akutní stres v lázni plné blahodárných minerálů, které nás vyživují i přes kůži.                                          

Složení soli z Mrtvého moře je následující: Magnesium chloride, potassium chloride, Natrium chloride, kalcium chloride, a stopové prvky bromid, železo, jod, mangan, zinek, měď atd.

Použití floatingu-vodoléčba:

 • bolestivý vertebrogenní syndrom krční páteře, hrudní páteře, bederní páteře na podkladě degenerativních změn páteře, na podkladě poúrazových stavů
 • stavy po operacích krční, bederní páteře
 • stavy po operacích výhřezu meziobratlových plotének
 • vrozené vady páteře - skoliosy a kyfosy v dětském věku
 • Scheuermannova nemoc
 • revmatologická onemocnění
 • degenerativní změny kloubů - arthrosy
 • poúrazové stavy kloubů - stavy po zlomeninách
 • stavy po distorsích, stavy po zhmožděninách kloubů, stavy po operacích kloubů
 • náhrady kloubů
 • lehčí formy periferních obrn
 • deprese, stresy
 • kožní onemocnění - lupenka, atopický ekzém ,
 • urychluje hojení ran včetně povrchových spálenin
 • relaxační vliv
 • únavový syndrom ,                                                              .    
 • neurologické potíže – např. ischias, bolesti krční páteře
 • svalové spazmy
 • zlepšení pohybové koordinace
 • upravuje metabolismus
 • problémy horních cest dýchacích – inhalace par ze soli MM.
 • léčí dnu
 • diabetes mellitus – cukrovku
 • psychické nebo fyzické přetížení

 

Použití floatingu – detoxikace, úprava metabolických poruch:

 

Použití floatingu – meditace, relaxace:

Změněné stavy vědomí mají různou hloubku i spánek je změněným stavem vědomí. Mozkové vlny se při těchto stavech začnou měnit a po určitou dobu mají jinou vlnovou délku, která je zajímavá z hlediska meditací stavů, kdy se člověk začíná koncentrovat na jednu oblast, a tím pádem polarizuje svoje myšlení. Doslova to lze přirovnat k situaci, kdy magnetizuje šupinky kovu z původního chaosu, a ty se podle siločar polarizují od jednoho pólu k druhému v pravidelných liniích. Podobně by tato představa mohla vypadat v naší centrální nervové soustavě, kde se při meditaci vzruchy od kůry ke kmeni mozkovému také takto polarizují. Dochází tak ke stejné práci více struktur centrální nervové soustavy a člověk začne vnímat trochu jinak. Svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Ovšem dosáhnout tohoto stavu prostřednictvím meditace vyžaduje vnitřní práci, a tomu se člověk musí učit.

K těmto účelům slouží tisíce let stará fyzická, dechová nebo energetizační cvičení, cvičení mysli, koncentrace, meditace... Člověk trénuje a rozvíjí tyto schopnosti, které má v sobě každý, ale ne každý je využívá a rozvíjí. Zkrátka člověk na sobě musí usilovně pracovat. Některých změněných stavů lze snadněji dosáhnout změnou vnějších podmínek. A to je právě případ floatingu. Floatační stav napomůže dostat se snadněji do meditačních stavů. Ať už s nimi člověk umí nebo neumí pracovat, nějaký změněný stav vědomí při floatingu prožije a je v tom stavu schopen setrvat déle něž normálně. Protože když si sednu do nějaké meditační polohy, začne mě tuhle bolet v zádech a objeví se další rušivé aspekty, které floating odbourává. Člověk se lépe uvolní, a tak „ochutná“ zážitky, které by jinak nebyl schopen dosáhnout bez výcviku meditace, koncentrace a dalších technik, jež vyžadují velkou sebekontrolu, vysoké soustředění a také času. A tady si můžeme klást otázku zdali se člověk dokáže pak lépe uvolnit a relaxovat i mimo floating? Samozřejmě!!! Protože se naučí relaxovat snadněji a ví, jak ten stav vypadá, k čemu směřuje, naučí se jej i přivodit. Samozřejmě, není každý den stejný i když bude cvičit meditaci nebo relaxaci, ne vždy to jde snadno. Aby tento stav převzal za svůj vlastní a dovedl ho dosahovat pravidelně, chce to nějaké úsilí a nějaký čas. A floating je pomůckou na cestě relaxace a meditace.

 

Použití floatingu – „náhradní“ lázeňská léčba:

Dnes již téměř všechna lázeňská zařízení mají mezi své léčebné a regenerační procedury zařazeny koupele ve floatingu. Není však nezbytné odjíždět na dlouhodobý pobyt mimo svou práci a rodinu. Je důležité v blízkosti svého bydlení a práce najít zařízení, ve kterém vám také poskytnou koupele ve floatingu.

V dnešní době, kdy je nezbytné si udržet nejen zaměstnání, ale i zrychlený rytmus doby, málo kdo si může odjet na 14 dnů a více do lázní si zaslouženě odpočinout, aby zregeneroval své psychické a fyzické síly. Protože ještě většina  z nás potřebuje další dovolenou i pro rodinu, či přátele.Tedy jde hlavně o čas a nejen o něj. Už jen to, že na nějaký čas odjíždíme znamená, že je nutné zařídit a předchystat spoustu věcí, po dobu naší nepřítomnosti.

Před odjezdem se nám tedy k únavě ještě přidá navýšený stres, aby bylo vše zařízeno a bez problémů.

Odjedeme do lázní, kde náš volný čas pro regeneraci nám stejně tu a tam někdo naruší opět pracovními či soukromými problémy. Mnoho věcí musíme tedy řešit na dálku.

Po návratu z lázní si nejenže nemůžeme znovu zvyknout na běžný pracovní rytmus, ale za dobu naší nepřítomnosti se nám nakupilo mnoho věcí, které nikdo nevyřídil a je tu znovu stres.

Tedy 3x vyšší stres než běžná zátěž! Před lázněmi, v lázních a po návratu z lázní.

 

Náhradní lázeňská léčba znamená, že v pravidelných intervalech ( 1x za týden, nebo 14 dnů, nebo minimálně  1x  za měsíc) navštívíte regenerační zařízení. Své tělo a mysl tím naprogramujete na pravidelnou úlevu fyzickou a psychickou a vaše tělo nejenže vydrží větší zátěž, ale budete i pomaleji stárnout a podávat vyšší výkony ve všech směrech. A to jen proto, že své tělo necháte regenerovat a přitom relaxovat..

 

Jak správně regenerovat a kde?

Regenerujte tam, kde můžete bez problému po práci zajít nebo zajet a znovu se vrátit do prostředí vám blízkého.

Regenerujte tam,  kde jsou vám schopni nabídnout  takové regenerační služby, které svým účinkem a kombinací služeb jsou schopni dosáhnout v relativně krátkém čase nejvyššího efektu pro regeneraci vašich sil a vašeho zdraví( za 2 až 5 hodin, podle výběru služeb).

Pravidelné ošetření ve floatingu v kombinaci s masážemi těla, zábaly a kosmetikou, případně i diagnostikou a léčbou podle čínské medicíny, jsou vynikající náhradou dlouhodobé lázeňské léčby.

 Budete nejen zdraví, odpočatí, ale i velmi krásní a získáte sebedůvěru. Stanete se vyrovnanější a přátelštější, bude se vám dobře spát, zlepší se vaše paměť i výkonnost a sníží se pravděpodobnost onemocnění.

 

Upozornění!

Před pobytem ve floatingu není vhodné jíst těžká jídla minimálně 1,5 hodiny, pít močopůdné nápoje (káva, urologický čaj, alkohol). Těsně před vstupem do floatační vany je nutné se vymočit, osprchovat celé tělo včetně vlasové pokožky. Po floatování je velmi důležité doplnit tekutiny do těla, které jsou poskytnuty každému člověku spolu s hygienickými potřebami ve floatačním pokoji a zahrnuty v ceně floatování.

 

Kontraindikace floatingu

-          jakékoliv přenosné choroby

-          těžká klaustrofobie

-          inkontinence (únik moči)

-          krvácivé stavy

-          otevřené rány

-          u některých chorob je vhodná konzultace s lékařem

 

Závěrem:

Při pobytu ve floatační vaně člověk zapomíná na vnější svět a je schopen plně se soustředit na to, co probíhá uvnitř jeho těla i mysli. Někteří relaxující přirovnávají pobyt ve floating tanku k působení drogy, neboť mimo vše, co již bylo řečeno, bývá rovněž přítomen pocit ničím nerušeného bezdůvodného štěstí.  

Příznivých a zajímavých účinků na lidský organismus je velmi mnoho a daleko více, než zde můžeme postihnout. Floating je bezesporu prostředkem, který umožňuje navrátit se k léčivým silám přírody a znovu procítit, jaké to bylo, když jsme se ještě nacházeli v bezpečném prostředí matčina lůna těsně před narozením. Doporučená doba jednoho floutovacího procesu je 60 minut. Je to zcela jedinečný zážitek! Každý, kdo vyjde zfloatingu, vypadá odpočatě, uvolněně v obličeji, cítí se lehčí, vypadá mladší. Nemá obličej stažený v důsledku jakýchkoli stresů. A tím je i krásnější. Floating také výborně odbourává stres fyzický, psychický, přepracovanost všeho druhu i takovou, kterou sice nevnímáme, ale začínáme být nervózní, po příchodu z práce nadáváme, věci nás vyvádějí z míry, trpíme nespavostí, nebo naopak zvýšenou únavou. To vše jsou indikace, se kterými člověku jen prospěje minimálně jednou za měsíc na floating zajít.